Оформлення спадщини

Оформлення спадщини

Оформлення спадщини

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.
До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.
Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.
Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного Кодексу України, він не заявив про відмову від неї.
Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених частинами другою - четвертою статті 1273 Цивільного Кодексу України (Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника і органу опіки та піклування. Неповнолітня особа віком від 14 до 18 років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та піклування).
Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто, чи надсилається поштою, справжність підпису на такій заяві має бути нотаріально засвідчена. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.
Для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Якщо спадкоємець протягом вищевказаного строку, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом вищевказаного строку. Заява про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини.
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

Перелік документів для заведення спадкової справи
1. Свідоцтво про смерть (оригінал) та медичну довідку із зазначенням причини смерті. 
2. Документ, що підтверджує останнє місце проживання спадкодавця (Довідка ЖЕК, або Довідка ЖБК, або домова книга з позначкою про реєстрацію та зняття з реєстрації померлого) та Довідка Ф-3 (з відомостями про те, хто постійно проживав із спадкодавцем на момент відкриття спадщини). 
3. Документи, що підтверджують родинні та сімейні стосунки спадкодавця та спадкоємців (Свідоцтва про народження, Свідоцтва про шлюб, Свідоцтва про розірвання шлюбу).  
4. Паспорти, ідентифікаційні номери спадкоємців. 
5. За наявності – ідентифікаційний номер спадкодавця. 
6. За наявності - Правовстановлюючі документи на майно (договір купівлі-продажу, дарування та інші; свідоцтво про право на спадщину; ощадні книжки, банківські договори; сертифікати, акції, інші цінні папери; тощо), які необхідні нотаріусу для виготовлення необхідних запитів. 
7. Відомості про всіх інших відомих спадкоємців (прізвище, ім’я по батькові, адреса проживання). 
8. За наявності заповіту, подається його оригінал та відомості щодо осіб, які мають право на обов`язкову частку. 

Перелік документів, необхідний для видачі свідоцтва
1. Правовстановлюючі документи на майно (договір купівлі-продажу, дарування та інші; свідоцтво про право на спадщину; ощадні книжки, банківські договори; сертифікати, акції, інші цінні папери; тощо.
2. Для земельних ділянок – Державний акт про право власності на земельну ділянку, Витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, Довідка про наявність (відсутність) зареєстрованих обмежень (обтяжень) щодо використання земельної ділянки, Витяг з Поземельної книги.
3. Для транспортних засобів – технічний паспорт (Свідоцтво про реєстрацію ТЗ), Висновок експерта про вартість транспортного засобу, який діє протягом двох місяців з дня проведення експертизи, копія Сертифікату фахівця.